?php echo do_shortcode("[universal_video_player_and_bg settings_id='1']");?

Visie

Wat is mijn visie op therapie?

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd het goede vanuit verschillende werkwijzen binnen de psychotherapie te integreren. Welke technieken ik gebruik hangt voor een deel af van de klachten waar u mee zit.
Daarbij is voor mij de basishouding, zoals die wordt uitgedragen binnen de cliëntgerichte psychotherapie, van veel waarde. Dit is er één van respect voor de eigen unieke ervaringen van de cliënt.

Ik ga er vanuit dat ieder mens van nature al veel weet over wat goed of wijs zou zijn om te doen, maar dat we vaak door allerlei omstandigheden het contact met die wijsheid zijn kwijtgeraakt. We gaan dan  leven alsof we nog steeds in de omstandigheden zijn waarin we zijn opgegroeid of eerder geleefd hebben en waar vaak geen ruimte was om onze eigen wijsheid te leven. Later kan dat gaan voelen als een te belemmerend jasje. Het wordt dan moeilijk om de wereld weer open tegemoet te treden.

Ik hoop u te helpen om weer contact te maken met dit innerlijk weten en u te inspireren om met compassie naar uzelf en uw eigen leven te kijken. Door dat te doen komt er ruimte om tot wezenlijke veranderingen te komen.

Visie

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd het goede vanuit verschillende werkwijzen binnen de psychotherapie te integreren. Welke technieken ik gebruik hangt voor een deel af van de klachten waar u mee zit. 

Meer lezen >>

Therapie

Ik zal met u samen kijken naar de dingen waar u tegenaan loopt in uw leven en onderzoeken waar die mee te maken hebben.  U krijgt daardoor meer inzicht in uw eigen functioneren. Daarbij komen vaak gedrags- en gedachtenpatronen in beeld waarvan u merkt dat ze u belemmeren, maar waarbij we ook zullen kijken naar de reden waarom u deze ontwikkeld heeft.

Meer lezen >>

Verwijzing

Wanneer u denkt baat te kunnen hebben bij psychotherapie kunt u zich door uw huisarts of eventueel andere arts laten verwijzen. Dit is noodzakelijk indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste intakegesprek.

Meer lezen >>