?php echo do_shortcode("[universal_video_player_and_bg settings_id='1']");?

Verwijzing

Informatie over verwijzing

Wanneer u denkt baat te kunnen hebben bij psychotherapie kunt u zich door uw huisarts of eventueel andere arts laten verwijzen. Dit is noodzakelijk indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste intakegesprek. Daarin zal ik met u samen uw klachten inventariseren om een beeld te krijgen van waar u last van hebt, maar ook van uw achtergrond en huidige levenssituatie. Aan de hand daarvan bekijk ik samen met u of psychotherapie een voor u passende vorm van therapie is. Wanneer ik geen ruimte heb in de praktijk zal ik u dat op voorhand laten weten, zodat u zelf kunt bepalen of u wilt wachten of liever elders naar hulp zoekt.

 

Wachttijd

De praktijk heeft momenteel een aanmeldstop. Dit geldt voor alle zorgverzekeringen.

Ik hanteer een wachttijd voor aanmelding. Wanneer u wordt opgeroepen voor een intake kunt u aansluitend met de behandeling beginnen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Visie

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd het goede vanuit verschillende werkwijzen binnen de psychotherapie te integreren. Welke technieken ik gebruik hangt voor een deel af van de klachten waar u mee zit. 

Meer lezen >>

Therapie

Ik zal met u samen kijken naar de dingen waar u tegenaan loopt in uw leven en onderzoeken waar die mee te maken hebben.  U krijgt daardoor meer inzicht in uw eigen functioneren. Daarbij komen vaak gedrags- en gedachtenpatronen in beeld waarvan u merkt dat ze u belemmeren, maar waarbij we ook zullen kijken naar de reden waarom u deze ontwikkeld heeft.

Meer lezen >>

Verwijzing

Wanneer u denkt baat te kunnen hebben bij psychotherapie kunt u zich door uw huisarts of eventueel andere arts laten verwijzen. Dit is noodzakelijk indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste intakegesprek.

Meer lezen >>