?php echo do_shortcode("[universal_video_player_and_bg settings_id='1']");?

Therapie

Wat is mijn manier van werken?

Ik zal met u samen kijken naar de dingen waar u tegenaan loopt in uw leven en onderzoeken waar die mee te maken hebben. U krijgt daardoor meer inzicht  in uw eigen functioneren. Daarbij komen vaak gedrags- en gedachtenpatronen in beeld waarvan u merkt dat ze u belemmeren, maar waarbij we ook zullen kijken naar de reden waarom u deze ontwikkeld heeft. Die heeft meestal veel te maken met de situatie waarin u bent opgegroeid of geleefd hebt.

Vaak was uw gedrag op dat moment het beste wat u kon doen, maar merkt u later dat het te beperkt of niet meer passend is. Veel mensen voelen dan  pijn  over hoe dingen gegaan zijn in hun leven. Zo nodig zal ik  EMDR doen zodat u eventuele traumatische ervaringen kunt verwerken. Ook besteed ik veel aandacht aan het leren begrijpen van, en het omgaan met de gevolgen van traumatische ervaringen.

Vervolgens kunnen we samen onderzoeken hoe u in het heden zou willen handelen in allerlei situaties, waardoor u zich minder belemmerd zult voelen in uw gedrag en gevoel. Meestal zal dit effect hebben op uw klachten, die hierdoor zullen afnemen of verdwijnen.

Waarneming

Ik maak deel uit van een intervisiegroep bestaande uit klinisch psychologen, psychotherapeuten en een psychiater. Mocht er sprake zijn van  afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, dan kunnen twee mensen uit deze groep eventueel de therapie (tijdelijk) overnemen, namelijk Marja Kootte, klinisch psycholoog en Marja van Riel, psychotherapeut. 

ROM

In mijn praktijk maak ik gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring) en effectmetingen om het verloop van de behandeling inzichtelijk te maken. Dit houdt in dat u gevraagd wordt hiervoor vragenlijsten in te vullen.

 

 

Visie

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd het goede vanuit verschillende werkwijzen binnen de psychotherapie te integreren. Welke technieken ik gebruik hangt voor een deel af van de klachten waar u mee zit. 

Meer lezen >>

Therapie

Ik zal met u samen kijken naar de dingen waar u tegenaan loopt in uw leven en onderzoeken waar die mee te maken hebben.  U krijgt daardoor meer inzicht in uw eigen functioneren. Daarbij komen vaak gedrags- en gedachtenpatronen in beeld waarvan u merkt dat ze u belemmeren, maar waarbij we ook zullen kijken naar de reden waarom u deze ontwikkeld heeft.

Meer lezen >>

Verwijzing

Wanneer u denkt baat te kunnen hebben bij psychotherapie kunt u zich door uw huisarts of eventueel andere arts laten verwijzen. Dit is noodzakelijk indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste intakegesprek.

Meer lezen >>