?php echo do_shortcode("[universal_video_player_and_bg settings_id='1']");?

Klachten

Wat als u een klacht hebt?

Als u klachten hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om de problemen rechtstreeks met in een gesprek op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

  • de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.
  • Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www. tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

In 2017 is de klachtenregeling in de geestelijke gezondheidszorg veranderd. Naast de klachtencommissie is er nu ook een geschillencommissie waar u een beroep op kunt doen. Hier vindt u de link naar de klachtenregeling van de LVVP.. LVVP-klachtenregeling in het kader van de Wkkgz

Het adres van de LVVP is; Maliebaan 87, 3581 CG, Utrecht, 030-2364338.

Visie

Vanuit mijn opleiding heb ik geleerd het goede vanuit verschillende werkwijzen binnen de psychotherapie te integreren. Welke technieken ik gebruik hangt voor een deel af van de klachten waar u mee zit. 

Meer lezen >>

Therapie

Ik zal met u samen kijken naar de dingen waar u tegenaan loopt in uw leven en onderzoeken waar die mee te maken hebben.  U krijgt daardoor meer inzicht in uw eigen functioneren. Daarbij komen vaak gedrags- en gedachtenpatronen in beeld waarvan u merkt dat ze u belemmeren, maar waarbij we ook zullen kijken naar de reden waarom u deze ontwikkeld heeft.

Meer lezen >>

Verwijzing

Wanneer u denkt baat te kunnen hebben bij psychotherapie kunt u zich door uw huisarts of eventueel andere arts laten verwijzen. Dit is noodzakelijk indien u voor vergoeding van de kosten in aanmerking wilt komen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste intakegesprek.

Meer lezen >>